Close
Skip to content

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Kolibri Company Webshop

1. Algemene voorwaarden

U dient onze algemene voorwaarden in zijn geheel over te nemen, deze stellen wij verplicht. Onze algemene voorwaarden vindt u op https://www.keurmerk.info/nl/algemene-voorwaarden


Tevens dient u in artikel 2 van de algemene voorwaarden uw bedrijfsgegevens in te vullen.

Het is belangrijk voor de bezoeker om de voorwaarden af te drukken en/of op te slaan. Ik wil u verzoeken de voorwaarden als pfd-bestand of een ‘afdrukken’ en ‘opslaan’ button op de pagina met de algemene voorwaarden te plaatsen. Plaats deze zowel op de algemene voorwaarden pagina als bij bestelpagina.
Vergeet niet dat de consument ook in het bestelproces akkoord dient te gaan met de algemene voorwaarden alvorens de bestelling te kunnen voltooien.
Ik verzoek u ervoor te zorgen dat de overige informatie op uw site (zoals de FAQ/klantenservice) niet strijdig is met onze Algemene Voorwaarden.


2. Contactgegevens

U dient een contactpagina aan te maken waarop u alle contactmogelijkheden vermeldt (telefoonnummer, faxnummer, postadres, plaats van fysieke vestiging en e-mail adres). Daarnaast dient u het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel en BTW-nummer te vermelden.

 

3. Retourinformatie
Informatie over het retourneren moet echt duidelijk op uw website staan, u dient de consument hierover expliciet te informeren los van de algemene voorwaarden. Wij raden u aan om in de footer een duidelijk kopje te maken met herroepingsrecht of retourinformatie.

U dient een door de wetgever verstrekt modelformulier aan te bieden waarmee de consument van zijn koop kan afzien. Een modelformulier is aan de algemene voorwaarden gehecht https://www.keurmerk.info/nl/algemene-voorwaarden

Daarnaast mag de consument niet verplicht worden het artikel te retourneren in de originele verpakking, tenzij er sprake is van een verzegeling bij makkelijk te kopiëren spullen zoals software en cd’s. U kunt de tekst ‘indien mogelijk in originele verpakking’ gebruiken. Een zo oorspronkelijk mogelijke staat van het product en onbeschadigd mag u uiteraard wel van de consument verlangen.
U dient het betaalde bedrag (inclusief verzendkosten) binnen 14 dagen na ontbinding te crediteren.

Het retourneren zonder opgaaf van reden. U mag dus niet een reden eisen, maar wel verzoeken.
Denk er tevens om dat indien de consument gebruik maakt van zijn retourrecht, ten hoogste de kosten van de retourzending voor zijn rekening komen. Dit houdt in dat u het gehele aankoopbedrag inclusief de aan u betaalde verzendkosten aan de consument dient te vergoeden.

Wanneer u producten of diensten aanbiedt die vallen onder artikel 10 van onze algemene voorwaarden en kunnen worden uitgesloten van het herroepingsrecht, hoeft u bovenstaande informatie niet op te nemen. U dient dan aan te geven waarom het herroepingsrecht niet van toepassing is met een verwijzing naar artikel 10 van de algemene voorwaarden.
Verstrek dus duidelijke informatie over het herroepingsrecht op een klantenservice- of FAQ-pagina. Verstrek deze informatie ook in de informatiebrief die u consumenten toestuurt na de totstandkoming van de overeenkomst. Zo komt u niet voor vervelende verrassingen te staan.

U kunt het beste de volgende tekst op uw retourpagina plaatsen:

U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. U heeft vanaf het moment van de retourmelding nog 14 dagen de tijd om het product terug te zenden. Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.
Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.
Wij zullen het bedrag binnen 14 dagen crediteren.
Tevens kunt u gebruik maken van het modelformulier.


De ondernemer (naam webshop) vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product (als de gehele order retour komt), onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

4. Betaalmethoden

U dient informatie te geven over de door u aangeboden betaalmethoden. Naast het vermelden van de betaalmogelijkheden dient u ook de mogelijkheid aan te bieden om achteraf te betalen. De aanbieder mag in de algemene voorwaarden bij de verkoop van producten aan consumenten nooit een vooruitbetaling van meer dan 50 procent bedingen. U moet altijd minstens één betaalmogelijkheid aanbieden waarmee men achteraf kan betalen (of deels achteraf kan betalen). Er zijn partijen die tegen een betaald percentage van het aankoopbedrag de vordering volledig overnemen zodat u geen risico loopt en achter uw geld aan hoeft dit betreft de opties 1,2 en 3.

Opties zijn:
1. Afterpay
2. Klarna
3. Billink
4. Onder rembours verzending
5. 50% achteraf betalen middels een overboeking
6. Creditcard mits het bedrag pas wordt afgeschreven als de bestelling is verzonden en afgeleverd
7. Achteraf betaling op factuur of via acceptgiro zijn ook een optie maar bovenstaande opties bieden u meer zekerheid.

Veel consumenten zullen geen enkel probleem hebben met 100 procent vooruitbetaling, maar die keuze moet de consument zelf kunnen maken.
De regeling staat niet alleen in onze algemene voorwaarden maar ook in de Nederlandse wet. Dat het in de wet staat, betekent dat ook niet-leden zich aan deze wetgeving moeten houden. Het niet naleven van deze wettelijke verplichting valt onder het toezichtbereik van de Consumentenautoriteit.

Wij raden vaak de onder rembours verzending aan. U mag namelijk de kosten doorberekenen aan de klant. De klant zal dan €15,00 of meer moeten betalen als zij hun pakket op deze manier geleverd willen hebben.

 


5. Verzendkosten & levertijd

U dient informatie te geven over de verzendkosten en de levertijd. Dit kunt u doen onder de noemer veelgestelde vragen (FAQ), de klantenservice of in de footer onder een kopje ‘verzendkosten & levertijd’. Het is onvoldoende als u deze informatie alleen in uw algemene voorwaarden weergeeft.


6. Prijzen inclusief BTW

Bij transacties met consumenten is de BTW gewoon onderdeel van de prijs. Dit betekent dat u alle bedragen inclusief BTW moet weergeven.
Deze regel is te vinden in artikel 38 van de Wet op de Omzetbelasting 1968.
Specifiek voor internettransacties wordt dat nog eens onderstreept in artikel 7:46c BW: tijdig voordat de koop op afstand wordt gesloten, moeten aan de wederpartij met alle aan de gebruikte techniek voor communicatie op afstand aangepaste middelen en op duidelijke en begrijpelijke wijze, de volgende gegevens worden verstrekt, … de prijs, met inbegrip van alle belastingen, van de zaak; Het is dus niet toegestaan om een consument een prijs exclusief BTW te melden, ook niet als u erbij zet dat de prijs exclusief BTW is.


7. Klachten
U dient een klachtenpagina te maken. U mag de koper informeren over op welke manier een klacht kan worden ingediend en hoe u hiermee omgaat. Het advies is om een ‘klachtenafhandeling’ op te nemen binnen bijvoorbeeld de klantenservice pagina’s. Maak bijvoorbeeld duidelijk of een koper een ontvangstbevestiging van zijn klacht krijgt en geef informatie over de geschillencommissie van Stichting Webshop Keurmerk.

U kunt het beste de volgende tekst plaatsen:


Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over onze producten en of dienstverlening. Wij willen u graag verder helpen en een gewenste oplossing bieden. U kunt mailen naar:

ZELF MAILADRES INVULLEN

Onze medewerkers van de afdeling klachten zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging.
Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.
Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar wij bij zijn aangesloten. Zij zullen dan bemiddelen https://www.keurmerk.info/nl/consumenten/klacht/

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op (http://ec.europa.eu/odr .) Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.


8. Privacy Policy

Ik wil u verzoeken om een pagina op te nemen over de privacy policy.
Het is belangrijk om conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te handelen. Hierbij dient u een privacy policy te hanteren en ook maatregelen te nemen voor het beschermen van persoonsgegevens voor meer informatie kunt u kijken op https://www.keurmerk.info/nl/home/actueel/

Schrijf je in

en ontvang 10% korting in je mail!

Betalingsfooter HF2